Posted on

Zes nieuwe studio’s voor volwassenen met een verstandelijke beperking zijn klaar eind 2020, met dank aan de Lions Club voor de financiële hulp

Het Laatste Nieuws – 12 februari 2020

De vzw Martine Van Camp, gespecialiseerd in de begeleiding van volwassen met een verstandelijke beperking, zit de komende tijd niet stil. De vzw krijgt een nieuw logo, doet mee aan de dag van de zorg en rondt dit jaar een bouwproject af aan de Tulpenstraat. De lokale Lions Club helpt de vzw financieel om het kostenplaatje voor het project draaglijk te maken. 

De vzw werd opgericht in 1983 en begeleidt intussen ruim 200 mensen. “Dat gaat van permanente en intensieve dag- en nachtondersteuning tot mobiele begeleiding in eigen woningen. Wij voorzien de ondersteuning, de overheid de budgetten”, verduidelijkt directeur Erik Peirelinck.

Het bouwproject zat er al langer aan te komen maar het duurde even vooraleer de financiering rond was. Intussen draaien de werken op volle toeren. Op de plaats waar vroeger de Sint-Jan Berchmanskerk stond, komt nu een studioblok met 6 studio’s, een gemeenschapsruimte en een dagcentrum. In totaal zullen hier zowat 45 personen terecht kunnen. “De werken zijn gestart in december 2019 en de kerk die er stond werd nog voor kerstmis afgebroken. De kerkgemeenschap deed zelf eerder een studie en besloot deze kerk te verkopen waarop wij ze kochten. We hebben eerst nog bekeken of we het gebouw konden heroriënteren maar dat bleek geen haalbare kaart. Momenteel is de aannemer bezig met de funderingen van de nieuwbouw en het einde van de werken is voorzien eind 2020”, zegt de directeur.

Renteloze lening

De nieuwbouw kost net geen 3 miljoen euro. Voor de financiering gaan de initiatiefnemers een lening aan van 2 miljoen euro maar ze krijgen hulp van de Lions Club Diest. Gedurende twintig jaar schenken die jaarlijks 60.000 euro waarmee een belangrijk deel van de lening kan worden afbetaald. De serviceclub staat bovendien in voor een renteloze lening van 700.000 euro. 

Als blijvende herinnering aan vroeger voorziet de bouwheer tenslotte een gedenksteen die verwijst naar de voormalige kerk en haar pastoor Poels.

Wie meer wil weten van deze vzw, kan op 15 maart naar de opendeurdag in het kader van “De dag van de zorg”. Die dag staan de deuren open van de hoofdzetel in de Turnhoutse Baan 57 in Diest. Tegelijkertijd kan je gaan kijken bij 2 projecten van de vzw: een studioblok in de Koning Albertstraat en een atelierproject in de Overstraat.