Onze initiatieven

Reeds meer dan 50 jaar is onze Lions Club actief ten bate van de mensen met een beperking. Een halve eeuw lang mochten wij met uw hulp nieuwe initiatieven nemen, bouwen, uitbreiden, zorgen.  Samen met u, samen met de directies en medewerkers van De Bremberg, Entiris, Home Martine Van Camp en Groenhoef, samen met vele anderen konden wij ‘sociaal ondernemerschap’ in de praktijk brengen nog voor de term was uitgevonden. 

Lions Club Diest ligt aan de basis van volgende werken:

De Bremberg

Onze school voor Buitengewoon Onderwijs ‘De Bremberg’, gestart in 1963 telt momenteel 150 leerlingen en ruim 100 leerkrachten, logopedisten, kinesisten, e.d.

Entiris

De beschermde werkplaats Entiris werd in 1967 door Lions Club Diest opgestart en nadien overgedragen aan VZW Entiris. De werkplaats in Diest telt nu meer dan 300 werknemers.

In 1982 stonden we mee aan de start van Martine Van Campdeze vzw zorgt dagelijks voor meer dan 170 volwassenen met een verstandelijke beperking. Dit doen zij met ruim 120 medewerkers.

Groenhoef

Groenhoef is ontstaan in 2014 door een samenwerking van VZW Martine Van Camp en VZW Stijn. Groenhoef wordt gesteund door de 5 Lions Clubs van het Hageland en zorgt dagelijks voor 19 inwonende en 8 niet-inwonende mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Voor de zorg staan 25 medewerkers in, maar ook een groot aantal externe verpleegsters en zorgverleners.

Alles samen raken onze initiatieven meer dan 800 gezinnen in Diest en de ruime omgeving!

Dat een vriendenclub op zoveel steun mocht rekenen om dit alles te realiseren vinden wij fantastisch! 
Dank u aan allen. 
 

Martine Van Camp – Project Poels 

Lions Club Diest heeft zich geëngageerd om het project Poels te steunen ten belope van 1.200.000 euro (20 jaar x 60.000 euro). Eerder deed de vereniging een vergelijkbare inspanning voor De Bremberg. Het geld komt deels van de kledinginzameling: de 20 kledingcontainers die in Diest staan opgesteld en de deur-aan-deur inzameling die elk jaar eind april wordt georganiseerd.

Om het project Poels te realiseren moet de Sint-Jan Berchmanskerk afgebroken worden. Vzw Martine Van Camp bouwt er daarna, tegen 2020, een nieuw dagcentrum en zes studio’s voor begeleid wonen.

Steun aan Speelpleinwerking Dassenaarde

Op 19 augustus 2017 opende vzw speelpleinwerking Dassenaarde hun nieuwe gebouw voor haar activiteiten ten bate van de kinderen van Diest. LCD droeg essentieel bij tot de realisatie van het nieuwe gebouw.

Steun aan de scouts

Lions Diest heeft de scoutsgroepen Sint-Jan en Poolster gesteund bij de verbouwing van hun lokalen. Maar we kunnen ook steeds rekenen op hun helpende handen bij onze kledinginzameling

Jaarlijkse steun aan de Voedselbanken

Elk jaar in November vind je onze leden een week lang terug aan de ingang van de Delhaize in Diest.