Posted on

Lions Club Diest bestaat 50 jaar

Het Laatste Nieuws – 15 september 2015

De serviceclub Lionsclub uit Diest bestaat dit jaar vijftig jaar. Dat werd gevierd in het stadhuis van Diest. Lions Club Diest kwam tot stand op initiatief van wijlen August De Ceunynck en wijlen Georges Bruyninckx in 1965. “Onze jonge club was in de jaren 60 een pionier om te investeren in opvangmogelijkheden voor mensen met een beperking”, zegt voorzitter van de Lionsclub Diest Philippe Dirix. “Ondertussen zijn we met 65 leden. Enkele van de belangrijkste projecten voor de Lionsclub van Diest waren de bouw van de school de Bremberg en Entiris, die beschutte werkplaatsen coördineert. Ook home Martine Van Camp en de Groendreef konden al op de steun rekenen van de Diestse Lions.” Ook burgemeester Jan Laurys (DDS) was aanwezig op de huldiging. Hij uitte de dankbaarheid voor serviceclubs als de Lionsclub.

(SDB)